Vítejte na stránkách školy.

Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Kontaktní údaje

Oficiální název školy
Základní škola Vnorovy,
okres Hodonín,
příspěvková organizace

Adresa školy
Hlavní 17
696 61 Vnorovy

Ředitelka školy
PhDr. Tyllichová Hana
tel.: 518 328 155
Kontakty
518 328 155 (ředitelna)
518 328 206 (kancelář)
518 328 106 (sborovna)
518 328 205 (školní jídelna)
736 780 680 (mobil)

Email
zsvnorovy@zsvnorovy.cz
podatelna@zsvnorovy.cz 
IČO: 70992169
Identifikátor
datové schránky
bphmt84

Školní aktuality

Návštěva ekologického programu Lipky Brno

Život v korunách stromů V úterý 18. září  2018 se 34 žáků ze 6. až 7. třídy zúčastnilo celodenního terénního programu „Život v korunách stromů“ na pracovišti Rychta v obci Krásensko na Drahanské…...

více informací
Pozvánka na besedu pro rodiče

Ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 16:00 se uskuteční v jídelně školy beseda s panem Petrem Zámečníkem, mluvčím policie ČR Jihomoravského kraje na téma Dítě a sociální sítě. Těšíme se na vaši účast....

více informací
všechny aktuality

Připravujeme

20. 9. Schůze výkonného výboru SRPŠ v 15:00 v IX. třídě (vedle ředitelny)

Členská schůze SRPŠ 15:30 hodin v jídelně školy,
po skončení schůze SRPŠ následují třídní schůzky rodičů cca v 16:00 hodin

27. 9.  Branný den (ukázka vojenské techniky, vrtulník, aktivity sboru dobrovolných hasičů)
všichni žáci školy

28. 9. Státní svátek

1. 10. – 7. 10. Týden knihoven – spolupráce školy s místní knihovnou formou besed a návštěvy knihovny

1. 10.   Zahájení soutěže O nejlepší recept do školní jídelny

3. – 4. 10.  Sběr papíru - LZE NOSIT PRŮBĚŽNĚ (p. hospodářka)

4. 10.  Zahájení plaveckého výcviku 2. a 3. třídy (následně každý čtvrtek 9:40 – 11:10 do 6. 12.)

4. 10.  Veletrh vzdělávání, Muzeum T. G. Masaryka v Hodoníně -  9. třída

8. 10.  Výuka AJ s rodilými mluvčími 3. – 8. ročník

9. 10.  Drakiáda 15:00 – 17:00 – bližší informace začátkem října

11. 10.  Projekt 72 hodin – Ruku na to!; 2. oddělení školní družiny

12. 10.  Projekt 72 hodin – Ruku na to!; 1. oddělení školní družiny

15. – 18. 10.    Pobytový program na Lipce Co se děje v lese – 4. třída

17. 10.  Exkurze do Muzea J. A. Komenského Uherský Brod, 7. a 8. ročník

19. 10.  Ukončení příjmu receptů do soutěže O nejlepší recept

23. 10.  Školská rada, začátek 15:30 hod.

26. 10.  Projektový den na 2. stupni – 100 let ČR

29. – 30. 10.    Podzimní prázdniny