Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Vánoce s knihou v 1. odd. ŠD

Přišel adventní čas a paní knihovnice Helena Hynštová  pozvala děti 1. oddělení školní družiny 10. 12. 2019 do obřadní síně Obecního úřadu ve Vnorovech. Čekal na ně nazdobený..

Školní kolo Olympiády v českém jazyce

V pondělí 2. prosince 2019 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, která byla určena žákům 8. a 9. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem devět žákyň 9. třídy. Soutěžící..

Mikulášská nadílka 2019

Přípravu mikulášské nadílky začala děvčata z 9. třídy už 25. listopadu, kdy ve školní kuchyni napekla a nazdobila krásné perníčky. Letos proběhla mikulášská obchůzka 6. prosince. ..

Plavecký výcvik druhých a třetích tříd

Každým rokem je součástí výuky tělesné výchovy plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd. Ve školním roce 2019/2020 probíhaly hodiny plavání každý čtvrtek od 3. října až..

Adventní věnce v ŠD

V pátek před první adventní nedělí jsme ve 2. oddělení ŠD vyráběli adventní věnce. Tentokrát byla výtvarná dílna otevřena jen pro děti ŠD, den před tím jsme si byli nastříhat..

« Novější články 1 2 3 4 Starší články »

best replica watches