Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Přírodovědná soutěž Ekolympiáda

Dne 22. září 2017 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Nikol Barboříková z 8. třídy, Anežka Chudíková ze 7. třídy a Ondřej Chabiča ze 6. A zúčastnilo přírodovědné..

Den bezpečnosti - projektový den

Ve čtvrtek 21. září proběhl na hřišti ve Vnorovech Den bezpečnosti. Cílem projektového dne bylo přiblížit našim žákům činnost všech složek integrovaného záchranného systému formou..

Workshopy v SŠ Strážnice

Ve čtvrtek 14.  9. se žáci 9. třídy zúčastnili v rámci volby povolání workshopů ve Střední škole ve Strážnici. Nejdříve byli rozděleni do skupin na jednotlivá stanoviště a workshopy..

Sešity do předmětů na školní rok 2017/2018

Sešity - 1.stupeň Sešity - 2. stupeň..

CO2 liga

Do tohoto projektu jsme s několika žáky II. stupně letos zapojeni. Podařilo se nám za tu dobu splnit úkoly, které nám autoři projektu posílají a také vytvořit webové stránky s vypracovanými..