Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Badatelé v ŠD

Žáci  6. a 8. třídy z kroužku Badatelé, kteří se věnují bádání v oblastech přírodovědy, chemie a fyziky, si pro děti z 2. oddělení ŠD už tradičně připravili zábavné pokusy. Většina Badatelů jsou bývalí družináři, kteří tyto apod. pokusy zažili jako malí. Teď pod vedením p. uč. Kostkové připravili zajímavé odpoledne pro mladší spolužáky. Děti si společně vyzkoušely pokus se vznášejícím se vajíčkem, sopku, vážení na rovnoramenných vahách, oxid uhličitý v rukavici a zhasínání plamene.

Dětem se pokusy moc líbily, a taky se jim líbila zvídavá a přátelská atmosféra, kterou Badatelé a p. uč. Kostková vytvořili.

Dana Nováková, 2. odd. ŠD