Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti navštívil 7. března 2018 naši školu ilustrátor dětských knih Adolf Dudek. Touto akcí jsme přivítali březen jako měsíc knihy. Pro žáky 2.,  3., 5. a 6. A, B třídy si připravil zábavné interaktivní pořady. Žáci kreslili pomocí čtyř základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to dokáže každý. Děti se také dověděly, kdo je to vlastně ilustrátor, jaká je jeho náplň práce. Celá akce proběhla ve spolupráci se zřizovatelem a Místní knihovnou ve Vnorovech. Vystoupení Adolfa Dudka podpořilo vzdělávací programy nejen v oblasti výtvarné výchovy, ale i českého jazyka, posílilo vztah žáků ke knihám, čtení a čtenářství.

Mgr. Jitka Rosochová