Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Beseda s policistou v první třídě

V pondělí 19. 2. 2018 přijal pozvání do hodiny prvouky policista pan Motyčka. Přišel oblečen do policejního stejnokroje – uniformy  a prozradil, že každý policista ve službě musí mít u sebe také policejní odznak, který si žáci mohli prohlédnout. Pan Motyčka je dopravní policista, proto své vyprávění zaměřil na bezpečnost v silničním provozu. Správné chování na chodníku, přechodu pro chodce a silnici si děti mohly vyzkoušet přímo ve třídě na modelové křižovatce. Zdůraznil, jak jsou důležité reflexní prvky a ochranné pomůcky (např. přilba na kolo), jak zvládnout přecházení přes přechod s pomocí semaforu, co je důležité při vystupování z auta a autobusu, jak bezpečně cestovat v automobilu. Vše oživil příklady z vlastní praxe. Na závěr hodiny si žáci prohlédli jeho pracovní výstroj a výzbroj – pouta, obušek atd. Dětem se hodina velmi líbila a odnesly si spoustu důležitých informací. 

Mgr. Michaela Plaširybová