Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Branný den - ukázky IZS

Ve čtvrtek 27. září proběhl na hřišti ve Vnorovech Branný den. Cílem projektového dne bylo přiblížit našim žákům činnost některých složek integrovaného záchranného systému formou názorných ukázek a řešením praktických úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Žáci zhlédli dynamickou i statickou ukázku vrtulníku z vojenské základny v Náměšti nad Oslavou. Místní dobrovolní hasiči předvedli žákům hašení požáru a ukázali jim vyprošťovací nástroje, automobilový žebřík a cisternovou automobilovou stříkačku. Jejich činnost byla žákům představena ukázkami výstroje, výzbroje i s prohlídkou hasičského vozidla. Žáci si vyzkoušeli hašení domečku vodou, hašení ručním hasicím přístrojem v domácnosti a dovednost slaňování. Branný den se uskutečnil v rámci prevence rizikového chování a významně přispěl k plnění Preventivního programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence