Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Březen – měsíc knihy

V rámci měsíce knihy navštívili žáci 6. třídy v pátek 15. března Domov pro seniory ve Vnorovech. V hodinách literární výchovy zdramatizovali čtyři balady Erbenovy Kytice, které seniorům předvedli. Za své vystoupení byli odměněni potleskem, ale i malou sladkostí.  Žáci byli rádi, že se jim představení povedlo a mohli tak seniorům zpříjemnit páteční dopoledne.

Mgr. Jitka Rosochová