Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Cesta k řemeslu v ISŠ v Hodoníně – exkurze pro žáky 8. ročníku

Ve středu 5. 3. 2020 se v Integrované střední škole Hodonín uskutečnila akce v rámci volby povolání Cesta k řemeslu, které se zúčastnili naši žáci 8. třídy. Žáci byli nejdříve rozděleni do skupin na jednotlivá stanoviště a workshopy procházeli postupně. Každé stanoviště prezentovalo obory, které škola nabízí. Pedagogové odborných předmětů spolu se studenty ISŠ seznámili naše žáky se všemi učebními obory: elektrikář, truhlář, tesař, mechanik seřizovač,sociální pracovník, kuchař-číšník a kadeřník. Jednotlivé dovednosti učebních oborů si naši žáci také prakticky vyzkoušeli.Projekt Cesta k řemeslu byl součástí rozvoje polytechnického vzdělávání pro žáky ZŠ a podpořil u žáků 8. ročníku možnosti rozhodování jejich budoucí profesní orientace.

Mgr. Jarmila Tomanová

výchovný poradce