Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

CO2 liga - jsme první v republice!

Letos stejně jako minulý rok se náš tým Badatelé zapojil do celorepublikové soutěže CO2 liga, která se zabývá klimatickými změnami. Členy našeho týmu jsou Nikol Barboříková z 8. třídy, Tomáš Gazárek a Ema Slaninová z 9. třídy, Ondřej Chabiča, Terezie Konečná a Filip Čížek z 6. třídy.  Letos byla soutěž zaměřena na obce, v nichž žijeme. Soutěž je rozdělena do pěti témat, ve kterých jsou na nás nachystány zajímavé úkoly. Během tohoto školního roku jsme dělali nástěnky, videa, soutěže, časopis Badatel, ankety, besídky pro děti z MŠ a z 2. oddělení ŠD i pro důchodce a informovali jsme veřejnost, scházeli se s panem starostou Ing. Antonínem Gazárkem. Uspořádali jsme akce Běh pro Zemi a Ukliďme Vnorovy a stále jsme přidávali příspěvky na náš web a Facebook.

Ve čtvrtek 14. 6. jsme se zúčastnili závěrečné konference CO2 ligy a slavnostního vyhlášení výherců v Praze v hlavním sále Senátu ČR. Svou celoroční práci jsme si před zaplněným Valdštejnským sálem obhájili a nakonec vyhráli první místo ze 70 přihlášených škol, ze kterých soutěž dokončilo pouze 20 týmů.  Ceny nám předával pan ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec. Na závěr nás čekalo pohoštění a prohlídka Valdštejnského paláce i krásné Valdštejnské zahrady.           

Zapsala Nikol Barboříková