Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Den bezpečnosti - projektový den

Ve čtvrtek 21. září proběhl na hřišti ve Vnorovech Den bezpečnosti. Cílem projektového dne bylo přiblížit našim žákům činnost všech složek integrovaného záchranného systému formou názorných ukázek a řešením praktických úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva. Žáci shlédli dynamickou i statickou ukázku vrtulníku z vojenské základny v Náměšti nad Oslavou. Názornou práci záchranářů si žáci mohli vyzkoušet na stanovišti zdravotnické záchranné služby. Prohlédli si také rychlou záchrannou sanitku i s jejím potřebným vybavením. Činnost Policie ČR byla žákům představena s ukázkami výstroje, výzbroje i s prohlídkou policejního vozidla. Místní dobrovolní hasiči předvedli žákům hašení požáru a ukázali jim vyprošťovací nástroje, automobilový žebřík a cisternovou automobilovou stříkačku. Žáci si vyzkoušeli hašení domečku vodou, hašení ručním hasicím přístrojem v domácnosti a dovednost slaňování. Den bezpečnosti se uskutečnil v rámci prevence rizikového chování a významně přispěl k plnění Preventivního programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence