Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Den s myslivci

V pátek 25. 6. 2021 připravilo Myslivecké sdružení Pomoraví Vnorovy pro žáky naší školy Den s myslivci. V programu bylo zahrnuto slavnostní zahájení, stanoviště s ukázkami paroží a vycpanin zvířat, střelba na cíl, střelba asfaltových holubů, ukázka výcviku loveckých psů a také tradiční opékání špekáčků. Všichni žáci si sami mohli vyzkoušet střelbu na cíl, ti starší dokonce i střelbu asfaltových holubů, pohladit si loveckého psa nebo si procvičit své vědomosti ze zoologie. Tento den se velmi vydařil a vnorovským myslivcům patří velké díky za organizaci celé akce.

Zapsala: Mgr. Eliška Slavíková