Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Den Země ve 2. oddělení ŠD

Den Země jsme v naší družině začali besedou o tom, jak se o ni starat. Uspořádali jsme si taky projektový den na toto téma a zapojili se do celostátní  dobrovolné mimoškolní aktivity Ukliďme svět a pomozme tím Zemi. S dětmi jsme se vydali sbírat odpadky do blízkého i vzdáleného okolí školy. Nasbírané odpadky jsme následně roztřídili do správných kontejnerů. Sledovali jsme i krátká videa ke Dni Země a hráli na PC interaktivní hru o recyklaci. Projekt a aktivity jsme společně zhodnotili a zakončili výtvarnými výstupy. Naše výtvory si můžete prohlédnout na chodbách školy a ve fotogalerii Družina.

děti 2. oddělení ŠD a Dana Nováková