Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Připravujeme

11. 12. 2019        Program primární prevence rizikového chování – 2. A, B třídy

12. 12. 2019        Schůze výkonného výboru SRPŠ v 15:30 hodin v VI. A třídě

13. 12. 2019        Módní show Proměny KD Strážnice (program SOŠ Strážnice) – IX. třída

13. 12. 2019        Vánoční koncert ZUŠ Veselí nad Moravou, 1. stupeň; začátek v 9.30 hod.

19. 12. 2019        Vánoční zpívání pro 1. - 6. ročník; Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší recept

20. 12. 2019        Vycházka do přírody, zkrácené vyučování do 11:00, ŠD v provozu do 14:00 hod.                             

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 Vánoční prázdniny, vyučování začne 6. 1. 2020