Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Připravujeme

24. 2. - 2. 3. 2018 – LVK Karlov Malá Morávka, 7. a 8. třída

27. 2. 2018 – divadelní představení v Uherském Hradišti pro 1. stupeň

2. 3. – Ukončení LVK žáci 7. a 8. ročníku

          Okresní kolo recitační soutěže v Hodoníně Dorota Roubalová, Simona Břečková a Petr Svoboda

7. 3. – Beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem pro 1. a 2. třídu a pro 6. a 7. třídu
Soutěž v Sudoku – Purkyňovo gymnázium Strážnice

12. 3. – Výuka AJ s rodilými mluvčími 3. – 7. ročník

15. 3. – Projekt Veselé zoubky 1. třída

            Program primární prevence pro 5. a 6. ročník

20. 3. a 21. 3. – Vyučování zkráceno do 12:35 hodin, školení pedagogického sboru
             projekt EU MŠMT Společné vzdělávání

21. 3. – Pasování druháčků  na čtenáře, obřadní síň OÚ

29. a 30. 3. – Velikonoční prázdniny

4. 4. – Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ od 2018/2019

11. 4. – Náhradní termín pro zápis dětí do 1. ročníku ZŠ od 2018/2019