Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Připravujeme

17. 12. 2018 - Školení pedagogického sboru od 12:00, zkrácené vyučování do 11:40

20. 12. 2018 - Vánoční rolnička pro 1. stupeň

                     Vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší recept

21. 12. 2018 - Vycházka do přírody – environmentální tematika, zkrácené vyučování do 11:00         

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019 Vánoční prázdniny, vyučování začne 3. 1. 2019

3. 1. 2019 – Nástup do školy po Vánočních prázdninách

8. 1. 2019 – školní kolo Biologické olympiády

14. 1. 2019 -  Finanční vzdělávání pro školy – projekt ČSOB, 5. A, B třídy

                        Výuka AJ s rodilými mluvčími

15. 1. 2019 - Finanční vzdělávání pro školy – projekt ČSOB, 9. třída

17. 1. 2019 – okresní kolo DěO, PGS Strážnice

          Výkonný výbor SRPŠ; balení tomboly na školní ples od 14:30 hod.

19. 1. 2019 – ples školy; veřejná generálka v 18:00, zahájení plesu ve 20:00 hodin

22. 1. 2019 – Exkurze Brno Antropos, 6. a 7. ročník

23. 1. 2019 – Pedagogická rada za 2. čtvrtletí

29. 1. 2019- Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

31. 1. 2019 – Vydávání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2018/2019

1. 2. 2019 – Pololetní prázdniny