Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Edukačně stimulační kurz pro předškoláky

Edukačně stimulační kurz pro předškoláky se na naší škole stal již tradicí. Letos probíhal od 23.4. do 21.5.2018. Budoucí prvňáci si v pěti setkáních pod dohledem svých rodičů a učitele prohlubovali dovednosti v oblastech rozvoje zrakového a sluchového vnímání, paměti, logického myšlení, předpočetních představ, komunikace, pozornosti, hrubé  a jemné motoriky a seznámili se s prostředím naší školy. Do některých aktivit byl zapojen i doprovod dětí. Během kurzu rodiče zjistili, co je potřeba s předškoláky před nástupem do první třídy doplnit a docvičit, aby jejich start ve škole byl úspěšný. Na závěr kurzu byly děti odměněny pochvalným listem a sladkou odměnou.

Mgr. Michaela Plaširybová