Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Gambling a závislosti - programy primární prevence pro 7. a 8. ročník

Informovanost, rizikové hraní a bezpečné chování na sociálních sítích byly cílem programu primární prevence určeného žákům 7.  tříd naší školy. Na podporu správného rozhodování, informovanost, fámy a postoje v oblasti různých závislostí byly zaměřeny aktivity programu primární prevence určeného žákům 8. třídy naší školy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova našim žákům připravili ve středu 3. 4. aktivity na podporu sociálních vztahů a rozvoj individuálních dovedností žáků. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární prevence podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence