Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

INFORMACE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY VNOROVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

na základě Opatření MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 sdělujeme, že zápis dětí do ZŠ Vnorovy proběhne  pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte do základní školy.

Dokumenty potřebné k zápisu:

  • Žádost k přijetí dítěte do ZŠ Vnorovy pro školní rok 2020/2021
  • Vyplněný zápisový lístek pro školní rok 2020/2021

Tyto formuláře najdete na webových stránkách školy www.zsvnorovy.cz ve složce O škole, podsložce Dokumenty ke stažení.  V případě, že si je nemáte možnost vytisknout, budou vám k dispozici ve škole 30. 3. a 1. 4. v úředních hodinách, tj. v Po a St 8:00 – 10:00 hodin.

Žádost o přijetí dítěte podávejte prosím v době od 1. 4. 2020 do 13. 4. 2020 do ZŠ Vnorovy jedním z následujících způsobů:

  • elektronicky do datové schránky školy: bphmt84,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: podatelna@zsvnorovy.cz,
  • poštou na adresu: Základní škola Vnorovy, Hlavní 17, 696 61 Vnorovy,
  • vložením obálky s požadovanou dokumentací do poštovní schránky u hlavního vstupu do ZŠ,
  • osobně s dodržením všech platných hygienických opatření osobně v kanceláři školy v úřední hodiny;

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Žádáme o pečlivé vyplnění žádosti, které je v této době nutné pro další komunikaci s Vámi, rodiči, zejména pak vaši e-mailovou adresu a tel. kontakt.

V úterý 14. 4. 2020 bude zveřejněno na webových stránkách školy Rozhodnutí o přijetí. V tomto rozhodnutí budou uvedena pouze registrační čísla, která budou udělena vaší žádosti.

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, postupujte prosím stejným způsobem.

K žádosti o odklad školní docházky (ke stažení na webových stránkách školy) doložte doporučení školského poradenského zařízení a také doporučení dětského lékaře.

Po ukončení vládních opatření počítáme s informační schůzkou pro rodiče i setkáním s nastávajícími prvňáčky.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ve Vnorovech 23. 3. 2020                                                                 

PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy