Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace o organizaci vzdělávání od 24. 5. 2021

Žáci 1. i 2. stupně nastupují do školy bez rotací, tzn. všichni žáci se vrací do školy dle běžného rozvrhu. Homogenita tříd a skupin již není povinná.

Testování žáků 1. i 2. stupně bude probíhat jednou týdně, a to vždy v pondělí.
    Pokud žák bude v den testování chybět, je povinen se otestovat první den příchodu do školy.

● Náboženství bude probíhat dle běžného rozvrhu.

Školní družina

Provoz je v běžném režimu. 

Zajištění stravování

Je zajištěno běžným způsobem ve školní jídelně s dodržením zvýšených hygienických opatření. 

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec  nemusí mít ochranu nosu
a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. 

Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Pro žáky chirurgická rouška, pro dospělé osoby respirátor. 

Ve Vnorovech 19. 5. 2021                                                         

PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy