Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření a vyhlášení nouzového stavu na území České republiky dne 12. 3. 2020 jsme přijali tato rozhodnutí:

 • žákům budou zaslány úkoly a práce vždy na jeden týden po dobu trvání tohoto opatření vlády,

 • učivo je pro žáky závazné,

 • učitelé budou s žáky komunikovat přes zřízenou třídní e-mailovou adresu, přístupové údaje budou zveřejněny na webových stránkách školy v pondělí 16. 3. do 9:00 hodin na stránkách školy,

 • stejný obsah zadání učiva pro jednotlivé ročníky najdete vždy v pondělí do 10:00 hodin
  na webu školy v sekci O škole, ve složce Učební materiály,

 • pedagogičtí pracovníci z rozhodnutí ředitele budou pracovat v režimu práce z domova, konzultace a úkoly budou zadávány přes e-mailové adresy tříd,

 • určení provozní pracovníci budou ve škole kvůli zajištění základního provozu.

  Veškerá opatření vyhodnotíme a podle aktuální situace Vás budeme informovat o dalším postupu na webových stránkách školy, záleží na vývoji celé situace.

  Děkujeme za spolupráci.

  Ve Vnorovech 13. 3. 2020

  PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy