Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že:

1. Od pondělí 16. 11. 2020 je opět v provozu školní jídelna. Pokud byste měli zájem
o obědy pro Vaše děti, přihlaste se u p. vedoucí školní jídelny nejpozději do pondělí 16. 11. 2020
do 8:00 hodin. Obědy budou i nadále vydávány do jídlonosičů.

2. Na základě informací ministra MŠMT se žáci 1. a 2. ročníků ZŠ vracejí od středy 18. 11. 2020 zpátky do školy k prezenční výuce. Výuka bude probíhat podle klasického rozvrhu s výjimkou Hudební a Tělesné výchovy. V těchto hodinách budou děti procvičovat zejména Český jazyk, Matematiku a Prvouku. Pro všechny děti ve škole platí povinnost nosit roušky jak ve třídách
při vyučování, tak i ve společných prostorách školy. Zajistěte proto prosím dvě čisté roušky pro vaše dítě na každý den.  Stravování bude zajištěno ve školní jídelně a školní družina bude v provozu.

3. Pro žáky ostatních ročníků pokračuje i nadále povinná distanční výuka.

Děkujeme Vám a spolupráci.

Ve Vnorovech 11. 11. 2020

PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy