Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Jak chránit sám sebe a Mluv se mnou, mluvme spolu - primární prevence pro 5. B a 6. ročník

Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova představili našim žákům ve středu 20. 3. aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů žáků. Nebezpečí, která žáky mohou potkat nejen cestou do školy, ale také správné rozhodování a zodpovědnost za sebe byla témata preventivního programu připraveného pro žáky 5. B třídy. Komunikační dovednosti, oceňování, postoje k autoritám, byly cílem programu primární prevence určeného žákům 6. třídy naší školy. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární prevence pro 5. a 6. ročník podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová

školní metodik prevence