Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Jaroslav Foglar v družině

V návaznosti na Noc s Andersenem a v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti se ve čtvrtek dne 19. 4. 2018 konalo  setkání dětí 2. odd. ŠD při ZŠ Vnorovy s paní knihovnicí.

Děti byly seznámeny s dalšími knihami Jaroslava Foglara - Přístav volá a Hoši od Bobří řeky. Poslechly si krátké ukázky. Odpovídaly na doplňující otázky a za dobře zodpovězené získávaly  body. 

Součástí setkání  s knihami bylo i vyhodnocení soutěží, které proběhly při nocování. Odměna byla sladká.