Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Kamarád, Jak chránit sám sebe - programy primární prevence pro 1. a 4. ročník

Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova připravili našim žákům v 1. a 4. třídě ve čtvrtek 14. 11. aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů a rozvoj individuálních dovedností žáků. Podpora pozitivních vztahů ve třídě, kladné a záporné vlastnosti žáků a pravidla v třídním kolektivu, byly cílem programu primární prevence určeného žákům 1. třídy naší školy. Pro žáky 4. třídy byl připraven program Jak chránit sám sebe. Žáci byli upozorněni na nebezpečné situace, se kterými se mohou setkat a také se způsoby rozhodování v těchto situacích. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární prevence Kamarád a Jak chránit sám sebe, podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová

školní metodik prevence