Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Košík plný rozumu, S batohem do světa - programy primární prevence pro 3. a 5. ročník

Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova připravili našim žákům ve 3. třídě ve středu 5. 2. aktivity zaměřené na zdravé stravování, pohyb, hygienu, zdraví a rozvoj individuálních dovedností žáků. Preventivní program zaměřený na situace, které žáky mohou potkat při cestě do školy, správné rozhodování a zodpovědnost za sebe v třídním kolektivu, byly cílem programu primární prevence určeného žákům 5. třídy naší školy. Součástí preventivních programů byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární prevence Košík plný rozumu a S batohem do světa, podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová

školní metodik prevence