Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Kyberšikana a Trestní odpovědnost mladistvých - besedy s Policií ČR

V pátek 10. ledna se v naší škole uskutečnila beseda s Policií ČR na téma kyberšikana a trestní odpovědnost mladistvých. Formou filmové projekce s besedou se žáci dozvěděli, co je kyberšikana, její formy a jak se bránit, když se s kyberšikanou setkají. Žáci 8. třídy ocenili zejména užitečné informace, které se týkají ochrany uživatelů ociálních sítí a také postupy, jak předejít problémům, které mohou vzniknout prostřednictvím internetové komunikace. Žákům 9. třídy byla určena beseda na závěr školní docházky, která byla zaměřena na oblast trestní odpovědnosti ladistvých za různé přestupky i za vážnější kriminální činnost. Besedy zaměřené na kyberšikanu i na trestní odpovědnost mladistvých významně přispěly k plnění Preventivního programu školy v rámci prevence rizikového chování v naší škole v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová

školní metodik prevence