Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Lesní pedagogika

V úterý 12. listopadu 2019 se ve 3. třídě uskutečnila beseda s lesníkem. Pan Ing. Petr Šťastný vyprávěl dětem zajímavosti o jeho práci, o lese, o rostlinách a živočiších. O tom, co lesu škodí i prospívá, jak se máme v lese chovat. Děti si mohly prohlédnout, přivonět i osahat přinesené přírodniny. Poznávaly větvičky a plody z různých stromů, počítaly letokruhy. Zpestřením bylo rovněž paroží a kůže z vysoké lesní zvěře. Beseda se všem líbila, rozšířila a zpestřila obsah učiva prvouky.

Mgr. Věra Celnerová