Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Létající koberec a Jak chránit sám sebe - primární prevence pro 4. a 5. ročník

Poznávání lidí kolem sebe, kulturní odlišnosti, mezilidská tolerance v třídním kolektivu byly cílem programu primární prevence určeného žákům 4. třídy naší školy. Nebezpečí, která žáky mohou potkat nejen cestou do školy, ale také správné rozhodování a zodpovědnost za sebe byla témata preventivního programu připraveného pro žáky 5. A třídy. Zástupci občanského sdružení Krok z Kyjova představili našim žákům ve středu 6. 2. aktivity na podporu zdravých sociálních vztahů a rozvoj individuálních dovedností žáků. Součástí preventivního programu byly i metodické hry, které umožnily žákům otevřít i prostor pro diskuzi. Programy primární prevence pro 4. a 5. ročník podpořily u našich žáků komunikativní a individuální dovednosti a významně přispěly k plnění Preventivnímu programu školy v letošním školním roce.

Mgr. Jarmila Tomanová
školní metodik prevence