Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Lipka – pobytový program

Práci vědce při zoologickém i botanickém výzkumu si vyzkoušeli žáci 4. ročníku. Ve dnech 15. 10. – 18. 10. 2018 strávili mnoho užitečných chvil při průzkumu lesního ekosystému, nacházejícího se v okolí školského enviromentálního pracoviště Lipka – Jezírko. Při programu „ Co se děje v lese “ zkoumali pod vedením lektorů jednotlivé složky lesa a vliv našeho chování na jeho další rozvoj. Rozlišovali, které věci do lesa patří a nepatří. Mimo poznávání lesa, jsme společně zpívali, opékali jablíčka a prošli noční stezku odvahy. Celý pobyt rozvíjel pozitivní komunikaci a spolupráci v naší třídě. 

Zpracovala Mgr. Jitka Křenková