Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Míčohraní v ŠD

V naší družině se v rámci pravidelné činnosti hodně věnujeme pohybovým aktivitám. Míčové hry hrají děti podle své volby a zájmu. V lednu si vždy uspořádáme soutěž v míčových disciplínách Míčohraní. Letos jsme hráli vybíjenou, fotbal, florbal, přehazovanou, házeli jsme na cíl, do dálky, dělali slalom, dribling aj. zábavné aktivity. Děti soutěžily, sbíraly body a užívaly si. Pomyslné zlato získala Nella Brákorová, stříbro Tomáš Hána a bronz Andrea Kučerová.

Všechny děti se s nadšením hýbaly.

Dana Nováková, 2. odd. ŠD