Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Naše obec - 3. třída

V rámci učiva prvouky o naší obci prožili žáci 3. třídy netradiční výuku v pondělí 23. 9. 2019. Ke spolupráci byla přizvána i knihovnice paní Helena Hynštová. Cílem bylo co nejzajímavější formou přímo v terénu seznamovat žáky se zajímavostmi obce a blízkého okolí.  Na předem určené trase se děti postupně dovídaly informace o známých vnorovských rodácích, o památnících 1. a 2. světové války, o významných stavbách v obci, o plodinách a chovu dobytka v místním zemědělském družstvu. V obřadní síni Obecního úřadu vyslechly děti pověst Zbojníci na Hatěckém mlýně a nahlédly do kroniky obce. Zaměstnanci OÚ dětem ochotně odpověděli na zvídavé otázky. Děti plnily zadané úkoly, nad kterými živě diskutovaly. Pěkně prožitý den byl plný nových poznatků.

Zapsala Mgr. Věra Celnerová