Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Návštěva ekologického programu Lipky Brno - Život v korunách stromů

V úterý 18. září  2018 se 34 žáků ze 6. až 7. třídy zúčastnilo celodenního terénního programu „Život v korunách stromů“ na pracovišti Rychta v obci Krásensko na Drahanské vrchovině. Našimi průvodci byli pracovníci Střediska ekologické výchovy Lipka.

Žáci pracovali v týmech, vědomosti a dovednosti, potřebné k vyřešení výzkumných otázek získávali samostatně na různých stanovištích v nejbližším okolí ekocentra. Žáci si vyzkoušeli jednoduché pokusy, například důkaz transpirace nebo kapilárního vzlínání vody ve dřevě, spočítali, kolik prachu může zachytit jeden strom. S binokulárními lupami a mikroskopy zkoumali půdní živočichy a přemýšleli, jaký význam mají v daném ekosystému. Díky zjištěným informacím žáci zhodnotili význam stromů v přírodě a na závěr v simulační hře rozhodovali, zda realizovat návrh na vykácení konkrétních stromů v obci. Součástí programu byl i výstup na pozorovací plošinu na stromě.

Exkurze přispěla k upevnění znalostí z přírodopisu a jejich praktickému využití v terénu, uvědomili jsme si důležitost spolupráce ve skupině i důležitost ochrany přírody.

Mgr. Veronika Kuryviálová

Mgr. Marta Smiešková