Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Návštěva Obecního úřadu ve Vnorovech

Dne 23. 9. 2019 navštívily děti 1. oddělení ŠD Obecní úřad ve Vnorovech. Přivítala je paní Ing. Motyčková a seznámila je s funkcí a činností úřadu. Ukázala jim také kanceláře a obřadní síň. Překvapením pro děti bylo, že mohly nahlédnout do kroniky, kde jsou záznamy o jejich narození.

Alena Makovcová

vychovatelka 1. oddělení ŠD