Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Návštěva Obecního úřadu ve Vnorovech

Dne 27. 9. 2017 navštívily děti 1. oddělení ŠD Obecní úřad ve Vnorovech. Přivítal je pan starosta Ing. Gazárek. Paní Ing. Motyčková je seznámila s funkcí a činností úřadu a ukázala jim kanceláře. Překvapením pro děti bylo, že mohly nahlédnout do kroniky, kde jsou záznamy o jejich narození.

Alena Makovcová
vychovatelka 1. oddělení ŠD