Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

O škole

Projekt Škola pro všechny

Název projektu: Škola pro všechny   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005022 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                               ..
zobrazit více informací

Projekty Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol

    8.3.2017 Vláda ČR schválila nová pravidla pro projekty ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. Od září 2017 mají nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA všichni žáci základní školy, tzn. 1.- 9. třídy..
zobrazit více informací

Pověření úkoly

Pověření koordinací činností ve školním roce 2017/2018   Mgr. Martina Aujezdská správce učebny č. 19správce žákovské knihovny 1. stupněvedoucí plaveckégo výcvíku žáků 2. a 3. ročníku Mgr. Věra..
zobrazit více informací

Organizace roku 2017/2018

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 Vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná 4. 9. 2017 (Po) a končí 29. 6. 2018 (Pá). Termíny pedagogických rad: Termíny schůzek s rodiči: pátek 1. 9. 2017 čtvrtek..
zobrazit více informací

Dokumenty ke stažení

Vzhledem k rozsáhlosti dokumentů zde uvádíme odkaz k jejich stažení. (na odkaz klikněte pravým tlačítkem a vyberte 'uložit cíl jako') Konzultační hodiny pro rodiče 2017/2018 Výroční zpráva o činnosti..
zobrazit více informací

Kontakty

518 328 155 (ředitelna)  518 328 206 (kancelář)  518 328 106 (sborovna)  518 328 205 (školní jídelna)  736 780 680 (mobil) Email :  zsvnorovy@zsvnorovy.cz..
zobrazit více informací

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným..
zobrazit více informací

Materiály z projektu Etická škola

Komunikace při vytváření výchovného kolektivu (1. tř.) Poťouchova (ne)výchova - Pomoc v běžných situacích (2.t.ř) Tvořivost v mezilidských vztazích (3.A) Tvořivost v mezilidských vztazích (3. B) Spolu..
zobrazit více informací