Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

O škole

Projekt Škola pro všechny

Název projektu: Škola pro všechny   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005022 Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                               ..
zobrazit více informací

Projekty Školní mléko a Ovoce a zelenina do škol

    8.3.2017 Vláda ČR schválila nová pravidla pro projekty ŠKOLNÍ MLÉKO a OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL. Od září 2017 mají nárok na ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA všichni žáci základní školy, tzn. 1.- 9. třídy..
zobrazit více informací

Pověření úkoly

Pověření koordinací činností ve školním roce 2017/2018   Mgr. Martina Aujezdská správce učebny č. 19správce žákovské knihovny 1. stupněvedoucí plaveckégo výcvíku žáků 2. a 3. ročníku Mgr. Věra..
zobrazit více informací

Organizace roku 2017/2018

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 Vyučování ve školním roce 2017/2018 začíná 4. 9. 2017 (Po) a končí 29. 6. 2018 (Pá). Termíny pedagogických rad: Termíny schůzek s rodiči: pátek 1. 9. 2017 čtvrtek..
zobrazit více informací

Dokumenty ke stažení

Vzhledem k rozsáhlosti dokumentů zde uvádíme odkaz k jejich stažení. (na odkaz klikněte pravým tlačítkem a vyberte 'uložit cíl jako') Rozpočet na rok 2018 Střednědobý výhled na roky 2019, 2020 Konzultační..
zobrazit více informací

Kontakty

518 328 155 (ředitelna)  518 328 206 (kancelář)  518 328 106 (sborovna)  518 328 205 (školní jídelna)  736 780 680 (mobil) Email :  zsvnorovy@zsvnorovy.cz..
zobrazit více informací

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným..
zobrazit více informací

Materiály z projektu Etická škola

Komunikace při vytváření výchovného kolektivu (1. tř.) Poťouchova (ne)výchova - Pomoc v běžných situacích (2.t.ř) Tvořivost v mezilidských vztazích (3.A) Tvořivost v mezilidských vztazích (3. B) Spolu..
zobrazit více informací

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s nařízením GDPR pro naši organizaci bude od 25. 5. 2018 vykonávat pan Ing. Jiří Třináctý Pověřenec pro ochranu osobních údajů.pdf..
zobrazit více informací