Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Pověření úkoly

Pověření koordinací činností ve školním roce 2018/2019

 

Mgr. Věra Celnerovázástupce ředitele
koordinátor tvorby ŠVP
Mgr. Miloš Fojtík

třídní učitel V. A
správce kabinetu TV
vedoucí LVK
dopravní výchova
výpůjčky lyžařské výstroje pro veřejnost

Mgr. Alena Gajošovátřídní učitelka VII. B
metodik ICT
správce výpočetní techniky
správce sbírky M
webmaster
p. Magdalena Dufkováasistent pedagoga
p. Michaela Kazíkováasistent pedagoga
Mgr.  Jitka Křenkovátřídní učitelka IV. třídy
Mgr. Veronika Kostkovátřídní učitelka VI. třídy
správce kabinetu F
správce kabinetu Ch
p.vych. Alena Makovcovávychovatelka ŠD
Mgr. Martina Mičolovátřídní učitelka V. B
správce kabinetu VV a kreslírny
výzdoba školy
Mgr. Eva Motyčkovátřídní učitelka III. třídy
vedoucí plaveckého výcviku
správce žákovské knihovny I. stupně
p. vych. Dana Novákovávychovatelka ŠD
asistent pedagoga 4. B
Mgr. Vladimíra Pavkovátřídní učitelka IX. třídy
správce učitelské knihovny
Mgr. Michaela Plaširybovátřídní učitelka I. B
správce sbírek 1. stupně
Mgr. Jitka Rosochovátřídní učitelka VIII. třídy
předseda PK společenskovědní
správce kabinetu D
správce skladu učebnic
správce žákovské knihovny 2. stupně
Mgr. Eliška Slavíkováasistent podagoga
Mgr. Smetanová Annatřídní učitelka II. třídy
Mgr. Marta Smieškovátechnik BOZP
předseda PK přírodovědné
správce kabinetu Př
environmentální výchova
Mgr. Iva Studničkovátřídní učitelka VI. A
správce sbírky HV
správce sbírky cizích jazyků
p. Petra Szalay Doubravskáasistentka pedagoga 1. třída
Mgr. Markéta Tobolovátřídní učitelka I. A
vedoucí MS na 1. stupni
zdravotník školy
Mgr. Jarmila Tomanová

výchovný poradce
metodik prevence rizikového chování
předseda PK jazyků 
správce sbírky Z

PhDr. Hana Tyllichováředitelka školy