Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Projekt Škola pro všechny

logo.jpg

Název projektu: Škola pro všechny

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0005022

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                               

Číslo výzvy: 02_16_022

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Datum realizace projektu: 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019

Anotace projektu:
Výzva má za cíl podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a rozvíjet pedagogické znalosti a dovednosti v oblasti společného vzdělávání.

Náš projekt je zaměřen na realizaci témat zaměřených na profesní rozvoj pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání, společné vzdělávání a podporužáků ohrožených školním neúspěchem

Pro podporu společného vzdělávání umožňuje v naší školevýzva realizovat různé aktivityzaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a realizovat volnočasové aktivity žáků vedoucí k rozvoji jejich klíčových kompetencí.

 

Ve Vnorovech 1. 3. 2017

 

PhDr. Hana Tyllichová

ředitelka školy

Plakát šablony