Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Projekt Škola pro všechny II

logo.jpg

Název projektu:  Škola pro všechny II

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010958

Název programu:  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:  02_18_063

Název výzvy:  Výzva č. 02_18_063  Šablony II pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

 Datum realizace projektu:  1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Anotace projektu:
Výzva má za cíl podporovat kvalitnější vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, podporovat společné vzdělávání a rozvíjet pedagogické znalosti a dovednosti v různých oblastech vzdělávání (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, osobnostní výchova, ICT, inkluze).  

Náš projekt je zaměřen na realizaci témat zaměřených na rozvoj ICT ve vzdělávání, podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a volnočasové aktivity žáků, které rozvíjejí jejich logické myšlení.

Pro podporu společného vzdělávání umožňuje v naší škole výzva realizovat různé aktivity zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů, podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a realizovat volnočasové aktivity žáků vedoucí k rozvoji jejich klíčových kompetencí.

  

Ve Vnorovech 1. 3. 2019

PhDr. Hana Tyllichová

ředitelka školy

Plakát šablony II