Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola je do tohoto programu zapojena již od roku 2008. Ve škole máme k těmto účelům kontejnery na papír, plast, komunál a bio-odpad. Zároveň také máme sběrné nádoby na vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie.
 Žáci během školního roku plní různé úkoly, které nám projekt zadává, a pak získáváme body, za které si můžeme vybrat cenu z katalogu odměn. Úkoly jsou různé. Vyplňování pracovních listů, dotazníků nebo také výtvarné zpracování různých témat, které se s tříděním odpadu spojují. Za dosažené body jsme si pořídili basketbalové a volejbalové míče, které využíváme při hodinách tělesné výchovy, dále stolní fotbal umístěný v družině, spoustu stolních her a výtvarných pomůcek, které jsou využívány především žáky prvního stupně. Více informací o tomto program lze najít na www.recyklohrani.cz.

Mgr. Veronika Kuryviálová