Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Pasování na čtenáře

Kniha provází děti od raného dětství. Nejprve jim v ní   jako zdroj informací slouží obrázky. Později poslouchají pohádky, které jim předčítají rodiče a dále se z nich snaží přečíst alespoň jednotlivá písmenka. Když ale děti nastoupí do školy, přichází výuka čtení, která začíná písmeny, slabikami, prvními slovy a vede k tomu, že si děti samy přečtou první knihu.                 
O tom, jak se naučily číst děti z druhé třídy naší školy, jsme se mohli přesvědčit v pátek 11. 6. 2021. Pasovat druháčky na čtenáře přišla paní knihovnice Lucie Studénková. Slavnostní atmosféru vyvolalo hudební vystoupení dětí na housle a flétny a recitace básniček o knihách. Při samotném pasování na čtenáře každé dítě představilo sebe a svoji oblíbenou knihu, potom z ní přečetlo úryvek a po něm jej paní knihovnice pasovala na čtenáře. Jako dárek dostali druháčci knihu Josífku, k noze! medaili, pamětní list, sladkou odměnu a pochvalná slova paní ředitelky. Po vystoupení našich muzikantů a recitátorů následovalo povídání o knihách, které si pro děti připravila paní knihovnice, následovalo listování knihami, protože se blíží prázdniny a je potřeba najít správnou knihu na volné chvíle. Chtěla bych dětem popřát krásné chvíle s knihou a hezké prázdniny.

Mgr. Markéta Tobolová