Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Podzim na dědině ve strážnickém skanzenu

17. září vyrazili žáci prvních tříd do strážnického skanzenu na program Podzim na dědině. Děti si vyzkoušely spoustu podzimních činností a také se dozvěděly něco o podzimních zvycích. Na prvním stanovišti viděly vyorávání brambor koněm s pluhem, sbíraly je a dávaly do pytle. Na podzim se sklízí také ovocné plody, o kterých nám povídali na druhém stanovišti. Oskeruše, dřín, jeřabiny, kdoule, jablka, trnky jsme prozkoumali všemi smysly a nasáli vůni šlapaného zelí. „Šústání“ kukuřice nebylo pro děti nic nového. Ve Vnorovech se tato tradiční dovednost předává z generace na generaci. Hody a dušičky k podzimu neodmyslitelně patří. Co se o těchto svátcích děje, jak vznikly? Kdo to byl stárek, stárka? Proč jsou hody v každé vesnici v jiný čas? Na tyto otázky nám odpověděli na dalších stanovištích. Vše bylo doplněno ochutnávkou podzimních specialit – podlistníky, vařenými bramborami, dušičkovým pečivem a moštem.

Zpracovala:Michaela Plaširybová