Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Pokračování distanční výuky od 2. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ze dne 30. 10. 2020 dochází k prodloužení období, v němž jsou základní školy uzavřeny.

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračuje u žáků 1. a 2. stupně základní školy povinná distanční výuka. O organizaci distanční výuky budou žáci a zákonní zástupci informováni třídními učiteli prostřednictvím informačního systému Bakaláři. 

Vážení rodiče, sledujte prosím zprávy v Komensu, kam Vám posíláme důležité informace.

Děkujeme za spolupráci, 

   PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy