Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Pokusy – Purkyňovo gymnázium Strážnice

V rámci projektu Podpora  přírodovědného vzdělávání pro ZŠ se naši osmáci a deváťáci měli možnost zúčastnit dopoledního bloku zajímavé fyziky a praktické chemie. Blok pokusů a jejich ukázek byl v chemii pro obě třídy zaměřen na destilaci, fyzika pro 8. ročník na téma Teplo a teplota a pro 9. ročník na Optiku a optické jevy. Žáci si tak mohli vyzkoušet práci v chemické laboratoři i práci s žákovskými soupravami pro optiku a vyzkoušet si tak prakticky zákonitosti odrazu a lomu světla. Osmáci si na příkladech z praxe si ujasnili své teoretické znalosti o teple a skupenských přeměnách.

zapsala: Mgr. Marta Smiešková