Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Příprava na advent

Ve středu 27.  1. 2019 si žáci 4. třídy v rámci pracovních činností vyráběli adventní věnce. Využili přírodních materiálů, ale také organzu, pytlovinu nebo vánoční ozdoby. Každý uplatnil svoji fantazii na výrobu adventního symbolu s úsměvem na rtu.

Odpoledne kroužek Badatelů zkoumal přírodní materiály, které se využívají k výzdobě předvánočního a vánočního času. Badatelé zjišťovali původ a využití koření, určovali zástupce stromů podle větví a jehliček, určovali stáří stromu podle letokruhů a také se zabývali využitím různých druhů dřeva. Dále zjišťovali vlastnosti vosku a srovnávali cenovou relaci svíček.

Zapsala Veronika Kostková

 best replica watches