Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Přírodovědná soutěž Ekolympiáda

Dne 22. září 2017 se tříčlenné družstvo z naší školy ve složení Nikol Barboříková z 8. třídy, Anežka Chudíková ze 7. třídy a Ondřej Chabiča ze 6. A zúčastnilo přírodovědné soutěže Ekolympiáda, kterou pořádá tradičně Purkyňovo gymnázium ve Strážnici. V praktických soutěžních disciplínách z oblasti ekologie a ochrany přírody se tady utkala družstva ze základních škol i gymnázií z celého okresu.

Porota hodnotila správnost a originálnost řešení i celkovou souhru celého týmu při vědomostních úkolech i originalitu při vypracování společného projektu. Našemu družstvu se povedla teoretická část a výborně také zpracovali projekt na téma "Čistý vzduch".

V celkovém součtu bodů náš tým nikdo nepřekonal, takže jsme zvítězili v 11. ročníku Ekolympiády!!!

 

Mgr. Marta Smiešková