Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Projektový den Po stopách stoleté dámy

V pátek 26. října proběhl v naší škole projektový den u příležitosti 100 let od vzniku republiky. Žáci 2. stupně pracovali celé dopoledne v připravených projektových dílnách. V Historické dílně pod vedením p. uč. Rosochové se dověděli o významných událostech, které měly zásadní vliv na vývoj naší země.  V Jazykové dílně si p. uč. Studničková pro žáky připravila česko-slovenské pexeso a také zajímavé zkratky. Ve Společenskovědní dílně, vedené p. uč. Pavkovou, se žáci seznámili s našimi prezidenty a státními symboly.  Na státoprávní uspořádání první republiky a národnostní menšiny se zaměřila v Zeměpisné dílně p. uč. Tomanová. Svou kreativitu si mohli všichni vyzkoušet ve Výtvarné dílně, kterou realizovala p. uč. Mičolová. V této dílně se všichni žáci podíleli na vytvoření společného výstupu projektového dne -  mapy Československa, která bude umístěna na chodbě školy. V rámci projektového dne také vyšlo speciální číslo školního časopisu Střípek věnované vzniku republiky. Podle hodnocení žáků se jim projektový den líbil, získali mnoho zajímavých informací a společně prožili tvořivé dopoledne.

Mgr. Jitka Rosochová