Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Putovná výstava Fyzikálne a chemické pokusy

Dne 9. 10. 2019 k nám dorazili zaměstnanci slovenské organizace Spoznávaj vedu, aby našim žákům ukázali zajímavé a jednoduché pokusy z fyziky a chemie. Hravou formou vysvětlovali různé přírodní jevy a vlastnosti látek vyskytujících se běžně kolem nás. Postupně se na programu vystřídali všechny třídy kromě prvňáčků, takže vysvětlování bylo uzpůsobeno všem věkovým kategoriím. Žáci například zjistili, že propan-butan je velmi hořlavý plyn, vyzkoušeli si sílu tření nebo zhasínali svíčku zvukem.

Cílem této netradiční hodiny bylo, aby si žáci odnesli co nejvíce nových vědomostí a přitom zažili velice zábavné chvilky, kterých se někteří mohli i aktivně účastnit. Nakonec si jako dárek všichni mohli odnést píšťalky z brček.

Mgr. Pavla Šmachová