Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Soutěž o nejlepší recept 2017

Školní jídelna opět vyhlašuje SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ RECEPT!

 Zúčastnit se můžete zapojit vy, všichni žáci školy!

Do soutěže můžete přihlašovat nejlépe zdravájídla.

Název a recept s uvedeným množstvím použitých surovin a stručným popisem jeho přípravy vhazujte do připravené krabice ve školní jídelně do pátku 16. 10. 2017.

U každého receptu musí být uvedeno jméno a třída žáka.

Do konce října budou porotou (členové školního parlamentu,vedoucí školní jídelny
a ředitelka školy)vybrány recepty, které budou svou skladbou nejvíce odpovídat zdravé výživě a použité suroviny budou i cenově dostupné v rámci finančního limitu cca 25 Kč.

Vybrané recepty budou v měsíci listopadu na jídelním lístku. Po obědě budou mít žáci možnost pro recept hlasovat.

Soutěž bude vyhodnocena v měsíci prosinci a vyhrává recept s nejvyšším počtem hlasů. První tři výherci dostanou věcnou odměnu.

Tak se zapojte a využijte možnosti ovlivnit skladbu školního jídelníčku!

 

Ve Vnorovech 26. 9. 2017

Jana Macháčková, vedoucí školní jídelny

                                                                             Hana Tyllichová, ředitelka školy