Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Aktuality

Školní kolo Dějepisné olympiády

Ve středu 20. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády za účasti 7 žáků 8. a 9. tříd. Tématem letošního ročníku byly historické události let 1880 – 1920.  Žáci mohli získat maximálně 65 bodů. První místo obsadila Anežka Chudíková, 2. místo vybojoval Lukáš Vítek, na 3. místě nakonec skončila Kateřina Hochová, všichni žáci 9. třídy.

dejepis1.jpg

Všichni tři jsou úspěšnými řešiteli, protože získali 60 % z maximálního počtu bodů, a proto postupují do okresního kola, které se uskuteční v lednu ve Strážnici. Výhercům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast ve školním kole.

Mgr. Jitka Rosochová