Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Členové školské rady

Členové školské rady 

Ve volbách do školské rady ve dnech 19. 4. 2017 a 20. 4. 2017 byli zvoleni a zřizovatel jmenoval tyto členy školské rady na funkční období: od 24. 4. 2017 do 24. 4. 2020.

  

    1. za zákonné zástupce žáků:

p. Veronika Strachotová, bytem Vnorovy, Hlavní 480
p. Marie Urbančíková, bytem Vnorovy II, Padělky 283

 

    1. za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jarmila Tomanová, bytem Strážnice, Staré Město 236
Mgr. Jitka Rosochová, bytem Vnorovy, Hlavní 282

 

    1. za zřizovatele:

Mgr. Marie Fridrichová, bytem Vnorovy, Dolina 558
Mgr. Pavel Chudík, bytem Vnorovy, Dolina 557

 

 

Ve Vnorovech 20. 4. 2017

                                                                                           

 PhDr. Hana Tyllichová,  ředitelka školy