Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Členové školské rady

Členové školské rady 

Ve volbách do školské rady ve dnech 19. 4. 2017 a 20. 4. 2017 byli zvoleni a zřizovatel jmenoval tyto členy školské rady na funkční období: od 24. 4. 2017 do 24. 4. 2020.

  

    1. za zákonné zástupce žáků:

p. Veronika Strachotová, bytem Vnorovy, Hlavní 480
p. Marie Urbančíková, bytem Vnorovy II, Padělky 283

 

    1. za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jarmila Tomanová, bytem Strážnice, Staré Město 236
Mgr. Jitka Rosochová, bytem Vnorovy, Hlavní 282

 

    1. za zřizovatele:

Mgr. Marie Fridrichová, bytem Vnorovy, Dolina 558
Mgr. Pavel Chudík, bytem Vnorovy, Dolina 557

 

 

Ve Vnorovech 20. 4. 2017

                                                                                           

 PhDr. Hana Tyllichová,  ředitelka školy