Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Členové školské rady

Členové školské rady 

Ve volbách do školské rady ve dnech 23. 9. 2020 a 24. 9. 2020 byli zvoleni a zřizovatel jmenoval tyto členy školské rady na funkční období: od 24. 9. 2020 do 24. 9. 2020. 

    1. za zákonné zástupce žáků:

Mgr. Martina Aujezdská, bytem Vnorovy, Dolní 185
p. Markéta Roubalová, bytem Vnorovy, Dražky 619

 

    1. za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jarmila Tomanová, bytem Strážnice, Staré Město 236
Mgr. Jitka Rosochová, bytem Vnorovy, Hlavní 282

 

    1. za zřizovatele:

p. Ladislav Balažovič, bytem Vnorovy, Smetkova 330  
Mgr. Pavel Chudík, bytem Vnorovy, Dolina 557

  

Ve Vnorovech 25. 9. 2020

                                                                                           

 PhDr. Hana Tyllichová,  ředitelka školy