Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 2. zasedání ŠR

Zápis z druhého zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 23. 10. 2014

Program: Projednání návrhu rozpočtu pro rok 2015

Členové školské rady projednali návrh rozpočtu pro rok 2015, který předložila paní ředitelka Hana Tyllichová. Paní ředitelka podala vysvětlení k jednotlivým investičním položkám rozpočtu. Členové ŠR považují za prioritní opravu fasády přední strany školy a nátěr střechy šaten.

 

Přítomni:  p. Eva Matušková

               p. Marie Urbančíková

               Mgr. Pavel Chudík

               Mgr. Marie Fridrichová

               Mgr. Věra Celnerová

               Mgr. Jitka  Rosochová

               PhDr. Hana Tyllichová

 

Ve Vnorovech 23. 10. 2014

 

Zapsala: Jitka Rosochová