Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 1. zasedání ŠR

               Zápis z prvního zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 29. 8. 2014

Program:

  1. Projednání jednacího řádu ŠR
  2. Volba nového předsedy ŠR
  3. Projednání Školního řádu
  4. Schválení Výroční zprávy o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014
  5. Schválení Dodatku č. 8 k ŠVP pro základní vzdělávání
  6. Organizace školního roku 2014/2015
  7. Stanovení termínu zasedání ŠR

ad1/ Všichni členové ŠR projednali a následně schválili jednací řád školské rady.

ad2/ Předsedkyní školské rady byla opět jednohlasně zvolena Mgr. Věra Celnerová .

ad3/ Členové ŠR projednali a schválili stávající Školní řád a neměli žádné připomínky.

ad4/ Členové ŠR si prostudovali a následně schválili Výroční zprávu o činnosti základní školy, kterou předložila p. ředitelka Hana Tyllichová.

ad5/ Členové ŠR projednali a schválili Dodatek č. 8 ke ŠVP pro základní vzdělávání.

Od školního roku 2014/2015 bude předmět Informatika vyučován pouze v 6. a 7. ročníku. Volitelný předmět Informatika může být vyučován v 8. – 9. ročníku. Volitelný předmět Cvičení z matematiky může být vyučován v 9. ročníku. Na základě doporučení PK přírodovědných předmětů byl proveden přesun dvou školních výstupů z předmětu Fyzika 8. ročník do předmětu fyzika 9. ročník.

ad6/ V letošním školním roce budou v naší škole pracovat dva asistenti pedagoga. V 1. B bude pracovat paní vychovatelka Dana Nováková, ve 3. B Mgr. Jitka Křenková.

Po mateřské dovolené se vrací Mgr. Vladimíra Pavková, která bude vyučovat anglický jazyk.

ad7/ Další termín zasedání ŠR byl stanoven na 23. 10. 2014 (15:30 hod.)

Přítomni:  

p. Eva Matušková                                    

p. Marie Urbančíková

Mgr. Marie Fridrichová

Mgr. Věra Celnerová

Mgr. Jitka  Rosochová

PhDr. Hana Tyllichová

Omluven: Mgr. Pavel Chudík

Ve Vnorovech 29. 8. 2014

Zapsala: Jitka Rosochová