Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy Základní škola Vnorovy

Zápis z 1. zasedání ŠR

Zápis z 1. zasedání ŠR při ZŠ ve Vnorovech dne 23. 5. 2017

Program:

  1. Projednání jednacího řádu ŠR

  2. Volba nového předsedy ŠR

  3. Informace k organizaci školního roku 2017/2018

 

ad 1/ Členové ŠR projednali jednací řád ŠR a bez připomínek tento řád schválili.

ad 2/ Novou předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Marie Fridrichová.

ad 3/

  • Paní ředitelka Hana Tyllichová seznámila členy školské rady s organizací nového školního roku. Příští rok bude pouze jedna 1. třída v počtu 28 žáků. 
  • Lyžařský kurz pro 7. a 8. ročník proběhne 24. 2. – 2. 3. 2018. 
  • Do důchodu odchází paní zástupkyně Marie Rybová. Novou zástupkyní ředitele bude od příštího školního roku Mgr. Věra Celnerová.

Přítomní:

 p. Marie Urbančíková, p. Veronika Strachotová, Mgr. Jitka Rosochová, Mgr. Jarmila Tomanová, Mgr. Pavel Chudík, Mgr. Marie Fridrichová, PhDr. Hana Tyllichová

Zapsala: Mgr. Jitka Rosochová